herbeBOI - Dolice

Utrata dowodu osobistego

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego:

 pobierz plik w formacie .pdf

 pobierz plik w formacie .rtf

Komórka organizacyjna

Stanowisko d/s Obywatelskich i Wojskowych - pokój nr 15

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.