Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Dolice

Utrata dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego:

 pobierz plik w formacie .pdf

 pobierz plik w formacie .rtf


Komórka organizacyjna

Stanowisko d/s Obywatelskich i Wojskowych - pokój nr 15


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Od ręki.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.